RO EN
Prima Contact Harta Abonare noutăţi
 

Parteneri


 


 


  

 

 

 

Prima / DESPRE PROIECTE
Despre proiect

Fondul Verde pentru Climă/Green Climate Fund (FVC/GCF) este un nou fond multilateral, care a fost inițiat de părți în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice. Scopul Fondului este de a aduce o contribuție semnificativă și ambițioasă la efortul global de limitare a creșterii temperaturilor globale la 2° Celsius prin acordarea de sprijin țărilor în curs de dezvoltare pentru limitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la impactul schimbărilor climatice.

Proiectul Suport pentru Republica Moldova în stabilirea şi fortificarea AND(Autoritate Naţională Desemnată), elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea programului naţional de angajare cu FVC are ca obiectiv fortificarea Autorității Naționale Desemnate (AND) pentru a se angaja cu Fondul Verde pentru Clima, va contribui la dezvoltarea cunoștințelor și capacităților echipei Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului de a gestiona în mod eficient procesul operațional al FVC, pentru a comunica eficient cu consiliul și secretariatul Fondului, în scopul accesării resurselor Fondului. Fortificarea AND va ajuta Moldova să utilizeze cu succes accesul direct la finanțarea proiectelor FVC.

Resursele proiectului vor fi utilizate pentru angajarea părților interesate și vor consolida cooperarea dintre instituții, societatea civilă, ONG-uri, asociațiile de femei și mediul academic pentru a dezvolta o înțelegere clară a priorităților naționale privind schimbările climatice referitor la suportul oferit de FVC. Angajarea în acest proiect a sectorului privat va fi un domeniu prioritar al activităților de sensibilizare și de formare în sprijinul pregătirii, care vizează dezvoltarea capacităților de implementare a proiectelor inovatoare și transformative în întreaga țară. Finanțarea activităților de climă de către FVC va fi utilizată pentru a sprijini eforturile coerente la nivel național pentru acțiunile în domeniul climei și pentru dezvoltarea durabilă și va contribui la dezvoltarea schimbării paradigmei țării ca răspuns la schimbările climatice.

Prin definirea cadrului strategic specific pentru FVC vor fi create condițiile pentru a trece de la abordarea de proiect la abordări strategice și de programe de țară susținute de către Fond, în conformitate cu planurile naționale de dezvoltare durabilă. Stabilirea unui mecanism decoordonare (MC) participativ și bazat pe criterii de gen pentru activitățile legate de FVC pentruimplementarea priorităților de programare ale Republicii Moldova, aliniate la obiectiveledezvoltării durabile, va permite AND să dezvolte capacitățile părților interesate, în specialpotențialele agenții acreditate pentru elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte aleFVC. AND va îmbunătăți înțelegerea cerințelor de acreditare și de elaborare a proiectelor pentruFond și a gradului în care entitățile naționale au îndeplinit cerințele. Agențiile cu potențial denominalizare vor primi sprijin în elaborarea propunerilor de finanțare prin intermediul uneimodalități sporite de acces direct.

Fișele informative:

 

[despre proiec.pdf]

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Multimedia