RO EN
Prima Contact Harta Abonare noutăţi
 

 

URMARESTE-NE PE 

      

Prima / Proiecte Grant
APEL DE GRANTURI PENTRU PROIECTE PILOT ÎN DOMENIUL ADAPTĂRII LA SCIMBAREA CLIMEI
APEL DE GRANTURI PENTRU PROIECTE PILOT ÎN DOMENIUL ADAPTĂRII LA SCIMBAREA CLIMEI
BULETIN INFORMATIV

Proiectul "Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice" susținut de către Agenția Austriacă de Cooperare pentru Dezvoltare (ADC), cu finanțare de la Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Gospodăririi Apelor din Republica Austria și implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Oficiul Schimbarea climei, Ministerul Mediului anunță un apel de granturi pentru implementare în cele mai vulnerabile raioane la schimbările climatice din Republica Moldova. 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI

Eligibili pentru acest apel sunt:

 

 1. Comunităţi, grupuri de comunităţi;
 2. Agenții de dezvoltare regională;
 3. Autorități publice locale de nivelul 1 si 2;
 4. ONG-uri şi întreprinderi din sectorul privat care sunt sau reprezintă interesul întreprinderilor mici și mijlocii. Aceștia trebuie să fie entități  înregistrate în mod oficial în Republica Moldova și la momentul apelării să demonstreze că au  un mod durabil de activitate în raioanele SÎNGEREI, FĂLEȘTI, NISPORENI, CĂLĂRAȘI (pentru domeniile agricultură și resurse acvatice) și LEOVA și BASARABEASCA (pentru domeniile agricultură și energetică).  

 

Propunerile de Proiect depuse pentru obținerea Grantului trebuie să corespundă următoarelor criterii generale de eligibilitate:

 

 1. să contribuie eficient la reducerea vulnerabilității locale și a domeniului prioritar față de schimbarea climei,
 2. să mărească  diversitatea locală/sectorială în utilizarea resurselor naturale,
 3. să contribuie la prevenirea impactului negativ al variabilității climatice și a schimbărilor climatice, reprezintă măsuri de anticipare a daunelor cauzate  de factorii climatici,
 4. să contribuie la creșterea oportunităților de obținere a veniturilor și diversificarea surselor de existență,
 5. să corespundă necesităților imediate de sporire a rezilienței, dar să aibă ca țintă obiective pe termen lung de adaptare la schimbarea climei,
 6. să contribuie la conștientizarea factorilor de decizie și a  populației locale față de necesitățile de adaptare la schimbarea climei,
 7. sunt măsuri indigene, care au contribuit la adaptarea populației autohtone către un mod durabil de dezvoltare și să aibă impact pozitiv asupra grupurilor vulnerabile, inclusiv femei, tineri, bătrîni;
 8. să promoveze creşterea economică durabilă a comunităţilor rurale;
 9. să manifeste un potențial înalt de extindere ori replicare în alte regiuni;
 10. să posede impact măsurabil și să fie monitorizabile;
 11. să nu afecteze mediul ambiant și să includă activități de educație ecologică.

 

 

Beneficiarii Proiectelor Pilot trebuie să ofere o co-finanţare în valoare de cel puțin 20% din costul total al Grantului. Mărimea maximă al grantului va constitui 30 mii Dolari SUA.

 

Regulile și procedurile de apelare și selectare a Proiectelor sunt expuse în Ghidul operațional al solicitantului. Acesta poate fi consultat pe situl http://clima.md/ și pe siturile oficiale ale Consiliilor raionale eligibile pentru aceste granturi (Sîngerei, Fălești, Nisporeni, Călărași, Leova și Basarabeasca).  

 

În caz de necesitate consultații adiționale pot fi obținute pe următoarele căi: E-mail:  adapt@clima.md  tel. 022 71 91 31.

 

 

 

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăți
06.06.2017 - Consultant Național în elaborarea componentului economic al studiului de pre-fezabilitate în domeniul resurselor de apă
 
05.06.2017 - Comunicat "Ziua mediului"
 
29.05.2017 - Consultant Național în elaborarea componentului economic al studiului de pre-fezabilitate în domeniul resurselor de apă
 
28.04.2017 - Consultant Național în elaborarea studiului de prefezabilitate în domeniul resurselor de apă.
 
12.04.2017 - Concurs pentru selectarea unui prestator de servicii în domeniul elaborării portalului „Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice”
 
27.12.2016 - Felicitare de Anul Nou!
 
01.11.2016 - Letonia este interesată să dezvolte relații de colaborare cu Republica Moldova
 
21.10.2016 - Notă informativă: Republica Moldova și Austria își intensifică parteneriatul în domeniul meteorologiei
 
19.09.2016 - Notă informativă: ”În raioanele Călărași, Sîngerei și Nisporeni au fost realizate cu succes patru proiecte de adaptare la schimbările climatice.”
 
05.09.2016 - Consultant Național, în elaborarea conceptului Sistemului Informațional de MRV a activităților în domeniul schimbărilor climatice
 
Arhivă: Noutati
Multimedia


Created with flickr slideshow.