RO EN
Prima Contact Harta Abonare noutăţi
 

Parteneri


 


 


  

 

 

 

Prima / Noutati / Comunicatorii instituțiilor ce gestionează domeniile afectate de schimbările climatice, s-au întrunit în cadrul unui atelier de lucru
Comunicatorii instituțiilor ce gestionează domeniile afectate de schimbările climatice, s-au întrunit în cadrul unui atelier de lucru
17.12.2018  
   

Pe 15 decembrie 2018, comunicatorii instituțiilor ce gestionează domeniile afectate de schimbările climatice, s-au întrunit în cadrul unui atelier de lucru, organizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu suportul Oficiului Schimbarea Climei, în cadrul proiectului „Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC)". Obiectivul principal al atelierului a fost de a consolida platforma de comunicare interinstituțională în promovarea Programului de Țară privind angajarea cu Fondul Verde pentru Climă, precum și de a cunoaște  și consulta acțiunile prioritare în procesul de atenuare și adaptare a țării la schimbările climatice.

 

Managerul Oficiului Schimbarea Climei, Vasile Scorpan a vorbit despre oportunitățile de finanțare a proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, atenuare și adaptare la schimbările climatice din Fondul Verde pentru Climă, menționând importanța cooperării interinstituționale în scopul accesării surselor financiare ale Fondului și  necesitatea respectării condițiilor impuse de acesta.

 

"Oricine vrea să beneficieze de finanțare a proiectelor de atenuare și adaptare la schimbările climatice din cadrul FVC trebuie să îndeplinească anumite condiții impuse de acest Fond. În țara noastră, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este Autoritatea Națională Desemnată (AND) pentru FVC, instituție responsabilă de stabilirea la nivel național a unui cadru legal și instituțional ce va asigura atragerea suportului financiar din acest Fond de către autoritățile publice, sectorul privat și cel neguvernamental. FVC este disponibil să ofere Proiecte de diferite categorii, începînd cu cîteva sute de mii  USD și continuând cu sute de milioane de USD.  Pentru obținerea suportului financiar din cadrul acestui Fond țara trebuie să demonstreze că deține capacități de elaborare, promovare și implementare a unor asemenea  proiecte", a subliniat Vasile Scorpan, managerul Oficiului Schimbarea Climei.

 

În cadrul evenimentului, s-a vorbit despre efectele negative ale schimbărilor climatice pentru sănătatea populației și creșterea economică a țării, despre impactul acestora asupra agriculturii, resurselor de apă și silvicultură, energiei, transportului sau industriei, dar și despre oportunitățile pe care le oferă schimbările climatice.  A fost analizat conținutul proiectului Programului de Țară, prioritățile investiționale propuse pentru componentele de adaptare și atenuare,  analizându-se sursele de finanțare disponibile și nominalizând agenda țării în angajamentul cu Fondul Verde pentru Climă. Au fost aduse la cunoștință  condițiile de apelare la proiectele FVC, precum și rolul și responsabilitățile AND-lui în acest proces stipulate în Manualul Operațional al AND.

 

În același context, liderul de echipă a proiectului „Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC)", Ala Druță a precizat că: "Suma totală de care poate beneficia Republica Moldova din FVC nu este limitată, însă pentru aceasta țara trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a atrage astfel de proiecte. Investițiile pot fi sub forma de granturi, împrumuturi, acțiuni sau garanții. Nici un proiect nu va fi implementat dacă nu va fi fezabil și nu va avea o adiționalitate climatică. Altfel spus, proiectul trebuie să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la procesul de adaptare la schimbările climatice a sectoarelor economiei, comunităților , precum și a întregii țări", a precizat Ala Druță.  

 

 La finalul seminarului, comunicatorii au apreciat utilitatea  informațiilor prezentate şi importanţa subiectelor abordate în contextul impactului schimbărilor climatice și necesității de a identificare a investițiilor în vederea atenuării și adaptarării la acestea. De asemenea, comunicatorii au subliniat importanța organizării unor asemenea activități de consolidare a capacităților de  cooperare interinstituțională, exprimându-și convingerea că reprezintă o platformă eficientă de dialog și schimb de opinii.  

 

 Serviciul informare și comunicare cu mass media

               

 


Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin