RO EN
Prima Contact Harta Abonare noutăţi
 

Parteneri


 


 


  

 

 

 

Prima / Noutati / Consultări interministeriale pentru Manualul Operațional și Programul de Țară privind angajarea cu Fondul Verde pentru Climă
Consultări interministeriale pentru Manualul Operațional și Programul de Țară privind angajarea cu Fondul Verde pentru Climă
28.11.2018  
  sursa  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a organizat ieri, 26 noiembrie 2018, primele consultări interministeriale pentru Manualul Operațional și Programul de Țară privind  angajarea cu Fondul Verde pentru Climă. Scopul elaborării acestor documente este de a spori șansele țării noastre de a beneficia de proiecte finanțate din acest Fond, fiind considerat cel mai mare  fond mondial ce sprijină țările în curs de dezvoltare în practicile de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice.

 

În cadrul evenimentului, Ion Comendant, consultant național, în domeniul schimbărilor climatice a făcut o caracteristică generală a sectoarelor vulnerabile, a vorbit despre portofoliul de proiecte şiiniţiativepropuse de țara noastră spre finanţaredin FVC, menționând că: "Efectele negative ale schimbărilor climatice reprezintă provocări pentrusănătatea populației și creșterea economică a țării, afectând direct șiindirect sectoarele bazate pe resurse naturale (de exemplu, agricultura,resursele de apă și silvicultura), dar și sectoarele de bază, cum ar fienergia; transportul sau industria, cu impact negativ asupra reduceriisărăciei în țară. Republica Moldova poate accesa mijloacele financiare ale FVC pentrurealizarea proiectelor de adaptare la schimbările climatice şi atenuare aemisiilor de Gaze cu Efect de Seră"

 

Astfel, pe parcursul discuțiilor, reprezentanții ministerelor: Economiei și Infrastructurii, Sănătății, Finanțelor și Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului au analizat conținutul proiectului Programului de Țară, prioritățile investiționale propuse pentru componentele de adaptare și atenuare,  sectoarele prioritare în care țara noastră are nevoie de investiții pentru consolidarea rezilienței climatice, despre vulnerabilitatea și provocările din aceste sectoare, au analizat sursele de finanțare disponibile și au nomializat agenda țării în angajamentul cu Fondul Verde pentru Climă.

 

Totodată, a fost prezentat și proiectul Manualului Operațional, ce descrie procedurile ce guvernează activitatea Autorității NaționaleDesemnate (AND), precum și Autoritățile Acreditate la FVC cu perspective de a lucra pe teritoriul Moldovei,  văzute în contextul regulilor stabilite de Fondul Verde pentru Climă (FVC) șicadrul instituțional și legal național în domeniul schimbărilor climatice.

 

La final, reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și-au exprimat disponibilitatea de a spori cooperarea și comunicarea dintre instituțiile ce gestionează domeniile afectate de schimbările climatice, pentru a impulsiona elaborarea cadrului legal necesar ce va facilita accesarea surselor financiare ale acestui Fond.

 

Amintim, evenimentul a fost organizat cu suportul Oficiului Schimbarea Climei în cadrul proiectului "Suport pentru Republica Moldova în stabilirea şi fortificarea AND(Autoritate NaţionalăDesemnată), elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea programului naţional de angajare cuFondul Verde pentru Climă(FVC)''.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass media

 

                         

 


Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin