RO EN
Prima Contact Harta Abonare noutăţi
 

Parteneri


 


 


  

 

 

 

Prima / Noutati / Concurs pentru selectarea unui prestator de servicii în domeniul elaborării portalului „Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice”
Concurs pentru selectarea unui prestator de servicii în domeniul elaborării portalului „Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice”
12.04.2017  
   

 

ANUNȚ

 Concurs pentru selectarea unui prestator de servicii în domeniul elaborării portalului „Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice" 

Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului (beneficiar) prin intermediul Proiectului ADA/PNUD "Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice" invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile Beneficiarului, să apeleze cu setul de documente pentru a presta serviciile specificate în Caietul de Sarcini. 

Serviciile 

Elaborarea  portalului „Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice" 

Locul prestării serviciilor 

MD 2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 156A, of. 36 

Caietul de Sarcini este prezentat în Anexa 1

Termenii de prestare 

Termenii de prestare a serviciilor  sunt  stabiliți  în Caietul de Sarcini (Anexa 1). 

Setul de documente solicitat pentru calificarea operatorilor economici include următoarele:

a) Formular informativ despre ofertant (F3.3*),

b) Certificat de înregistrare a întreprinderii - copie emisă de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului;

c) Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor - copie eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);

d) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere;

e) Certificat de atribuire a contului bancar;

f)  CV-urile membrilor responsabili;

g) Ultimul raport financiar, copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului;

h) Lista serviciilor și graficul îndeplinirii ( F4.2*);

i)  Oferta cu specificații tehnice și preț, inclusiv devizul de cheltuieli detaliat.

Oficiul "Schimbarea Climei, ca implementator al Proiectului ADA/PNUD,  promovează  diversificarea forței de muncă. Femeile, persoanele cu dezabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care  sunt purtători  de  HIV și SIDA, precum și refugiați și nerezidenții care au dreptul legal de a lucra în Republica Moldova, sunt încurajați să apeleze.

Setul de documente pe suport de hârtie sigilat în două plicuri (în original si copie)  trebuie să fie trimis pe adresa: MD 2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 156A, of. 36 până la 28 aprilie 2017, ora 17:00.

Dacă solicitați anumite clarificări,  Vă rugăm să le adresați  la poșta electronică: adapt@clima.md

Notă:  *- Aceste documente se vor prezenta în conformitate cu formatul expus în HG nr.763 din 11.10.2012.


Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin