RO EN
Prima Contact Harta Abonare noutăţi
 

Parteneri


 


 


  

 

 

 

Prima / Noutati / Atelier de lucru PGS-PNA, Chișinău
Atelier de lucru PGS-PNA, Chișinău
05.07.2016  
   

Un număr total de 50 de oficiali și experți delegați din peste 15 țări au participat,  în perioada 28 - 30 iunie 2016, la Chișinău, la o reuniune regională privind subiectul alinierii planurilor naționale de adaptare la schimbările climatice.

În cadrul reuniunii, delegații, inclusiv oficiali din cadrul Ministerelor de Finanțe, Planificare și Mediu, precum și reprezentanții Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și ai Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), au identificat pe parcursul a trei zile necesitățile pe termen mediu și lung de adaptare la schimbările climatice și au operaționalizat strategiile în domeniu.

„Problema schimbărilor climatice și necesității de adaptare către noile condiții de climă demult a depășit hotarul unor discuții cu statut academic. Astăzi noi deja suntem martorii acestor schimbări și cei care avem obligațiunea de a interveni pentru a minimiza impactul acestora în prezent și pentru viitor asupra aspectelor economice sociale și de mediu. Schimbările climatice tot mai des sunt recunoscute ca un factor determinant în evoluția fenomenelor climaterice extremale la nivel global regional și național. În ultimele decenii pierderile economice ale Republicii Moldova cauzate de calamităţile naturale au constituit în medie circa 61 milioane dolari SUA anual, acestea având un impact major asupra întregului teritoriu al țării", a declarat Victor Morgoci,  Viceministru al Mediului,  R. Moldova.

Atelierul de lucru a fost organizat de Programul global de sprijin PNUD-UNEP al Planului Național de Adaptare (PGS-PNA), în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova, Biroul regional al PNUD  pentru Europa și CSI și proiectul de sprijin al PNA  Moldova. Trainingul a adus beneficii şi datorită colaborării unor partenerii importanţi, printre  care Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM),  Programul ONU pentru Așezări Umane UN Habitat, Convenția-cadru ONU privind schimbările climatice (UNFCCC), Fondul Global de Mediu (GEF) și Fondul verde pentru climă (GCF).

„Acordul de la Paris, semnat de aproape 200 de ţări  anul trecut, demonstrează solidaritatea şi cooperarea  internaţională în jurul uneia din cele  mai complexe  probleme  cu care s-a confruntat vreodată omenirea. Un nou  obiectiv despre adaptarea  la schimbările  climatice  este  definit în art. 7 al Acordului de la Paris ca ajutând la  "întărirea capacităţilor de adaptare, a rezilienţei şi reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice, contribuind  la dezvoltarea durabilă". Acest obiectiv este armonizat cu obiectivul de dezvoltare durabilă 13 al Agendei 2030 care cheamă naţiunile la eforturi concertate de acţiune asupra climei ", a declarat Dafina Gercheva, coordonatoarea rezidentă ONU și reprezentanta permanentă PNUD în Republica Moldova.

Atelierul de lucru, cu o durată de trei zile, a avut la bază o abordare participativ-interactivă şi a fost organizat cu participarea facilitatorilor care au dirijat şedinţele în subiecte ce vizează elaborarea Planurilor Naționale de Adaptare, integrarea sectorială și trans-sectorială în abordarea riscurilor climatice, integrarea în planificare și bugetare, mobilizarea resurselor financiare în combaterea schimbărilor climatice. Participanţii  au fost implicaţi în şedinţe practice  ale grupului de lucru pentru a promova o instruire practică, bazată pe aptitudini. De asemenea, au avut loc întâlniri bilaterale între țări, delegații având ocazia să împărtășească experiențele naționale.

„Schimbările climatice sunt una dintre provocările cu care se confruntă şi R. Moldova. Acesta este motivul pentru care schimbările  climatice reprezintă unul din domeniile cheie de cooperare cu R. Moldova, fiind un domeniu cheie în Strategia de cooperare cu Guvernul R. Moldova pentru următorii 5 ani care a fost prezentată recent autorităţilor naţionale şi partenerilor de dezvoltare", a declarat Constantin Mihăilescu, reprezentant al Agenţiei Austriece de Dezvoltare.

Procesul de elaborare a PNA urmărește să identifice  pentru Guvern necesitățile pe termen mediu și pe termen lung în materie de adaptare la schimbările climatice și să le integreze în procesele şi strategiile naționale de planificare a dezvoltării. Acest atelier de lucru face parte dintr-o serie de ateliere  organizate la nivel mondial în comun de PNA PNUD/UNEP, împreună cu alți parteneri ONU și organizații partenere, cu sprijinul Fondului special pentru schimbările climatice (SCCF) al Fondului Global de Mediu (GEF).

„În cadrul proiectului "Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice", conceptul de adaptare a fost abordat prin diverse metode: conferințe, mese rotunde, întrevederi bilaterale, ateliere de instruire pentru a consolida capacitățile instituționale și cooperarea dintre părțile interesate. Astfel, au fost implicați actori de la diferite nivele de decizie, inclusiv Autorități Publice Centrale și Locale. De asemenea, pentru o mai bună înțelegere a procesului am dezvoltat o Strategie de comunicare. În acest context, Republica Moldova dispune de un sistem de planificare  și capacități de adaptare pe termen  mediu și lung, așa încît să fie redusă vulnerabilitatea populației și a sectoarelor cheie la efectele schimbărilor climatice", a subliniat Ala Druță, managerul  proiectului "Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice".

În prezentarea sa, managerul proiectului a vorbit despre vulnerabilitatea Republicii Moldova la schimbările climatice, impactul acestora asupra sectoarelor cheie din economia țării și asupra populație, precum și a prezentat experiența anterioară și acțiunile de adaptare realizate în vederea planificării dezvoltării țării.PGS-PNA sprijină țările în identificarea necesităţilor logistice, instituționale și financiare pentru a integra adaptarea la schimbările climatice în planificarea naţională şi bugetarea curentă pe termen mediu și pe termen lung.  În prezent, 19 țări la nivel mondial au solicitat sprijin din partea PGS-PNA pentru procesul de elaborare a PNA. PGS-PNA oferă sprijin specific la nivel de țară, în baza inițiativelor de adaptare curente şi complementare, lucrând cu agențiile partenere și în asociere cu guvernele naționale. 


Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin