RO EN
Prima Contact Harta Abonare noutăţi
 

Parteneri


 


 


  

 

 

 

Prima / Noutati / Promovarea echității de gen în Procesului Adaptării la Schimbările Climatice
Promovarea echității de gen în Procesului Adaptării la Schimbările Climatice
27.06.2015  
   

Promovarea echității  de gen în  Procesului Adaptării la Schimbările Climatice

Promovarea echității  de gen în  procesul adaptării la schimbările climatice (ASC) și comunicarea  adaptării la schimbările climatice  au constituit tematica  Atelierului deLucru, în cadrul proiectul ADA/UNDP „Suport pentru Procesul Naţional de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice"desfășurat ieri, la Chișinău.

La eveniment au participat experţi și specialişti ai ministerelor responsabile de gestionarea sectoarelor afectate de schimbările climatice.

Agenda seminarului a inclus subiectele: schimbările climatice ca fenomen, manifestarea lor în Republica Moldova, inclusiv prospecțiunile de viitor; contribuția proiectului la adaptarea sectoarelor economiei țării la aceste schimbări; comunicarea ASC; conceptul egalității de gen și schimbările climatice, precum.

„Principalele obiectivele au fost de a familiariza participanţii  cu conceptul egalităţii de gen în contextul adaptării la schimbările climatice; de a dezvoltacompetenţele participanţilor  de abordare a adaptării la schimbările climatice pe sectoare prin prisma de gen și de a îi familiariza cu modalitățile de comunicare a adaptării la schimbările climatice. Cu siguranță obiectivele au fost atinse, iar participanții au fost cooperanți, interesați de subiectele abordate și au învățat lucruri utile activităților profesionale", a menționat dr Ala Druță, managerul proiectului ADA/UNDP „Suport pentru Procesul Naţional de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice".

Expertul în scenarii climatice, dr Lilia Țăranu a prezentat situația climatică a perioadei curente, trendurile de precipitații și temperatură,  precum și scenariile climatice de viitor elaborate în baza asamblării  modelelor specializate de prospecțiuni climatice. 

Expertul pe probleme de gender, dr Valentina Bodrug-Lungu, a prezentat dimensiunea de gen a politicilor publice în contextul procesului ASC.

„Analiza diferitor situații, legate în mod direct sau adițional de schimbările climatice, analiza comportamentului femeilor și bărbaților poate oferi o înțelegere a impactului diferitor practici legislative, culturale, politici și programe asupra femeilor și bărbaților și ajustarea relevantă a acestora. Societatea e predominată de stereotipuri, care condiționează deciziile, valorile și comportamentul femeilor și bărbaților în condițiile de adaptare la schimbările climatice", a subliniat dna Valentina Bodrug-Lungu.

În cadrul Atelierului de Lucru a luat cuvîntul dna Ecaterina Grigorean, Consultant National pe comunicare care a prezentat: rolul și principiile comunicării ASC, factorii cheie ai comunicării, precum și mesajele specifice adresate grupurilor țintă și instrumentele de bună cooperare în adaptarea la schimbările climatice.


Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin