RO EN
Prima Contact Harta Abonare noutăţi
 

Parteneri


 


 


  

 

 

 

Adaptarea la schimbarile climatice

În pofida eforturilor mari din ultimii ani  de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (EGES) la nivel global, fenomenul schimbărilor climatice persistă și va persista  pe viitor, influențînd  atît  natura, cît și sistemele economic, social și de mediu. Prospecțiunile  de temperatură și precipitații pentru viitor oferă motive să ne așteptăm în continuare la efecte climatice abundente și intensă, iar impactul  acestora va deveni semnificativ progresiv în anii care vin. Cu cît este mai mare magnitudinea schimbărilor climatice la nivel global, cu atât mai intense vor fi acestea  și la nivel  local.  Schimbările climatice se pot manifesta prin: 

Datorita inerției sistemului climatic, temperatura medie globală va continua sa crească intensificînd impactul asupra sistemelor antropice si naturale, deaceea schimbările climatice sunt o provocare în continuă creștere.


Adaptarea  este un element esențial al răspunsului organismelor vii la schimbările climatice, iar pentru om  înseamnă anticiparea efectelor negative ale schimbărilor climatice și luarea de măsuri adecvate pentru a preveni sau minimiza daunele pe care le poate provoca acest fenomen. Adaptarea la fel presupune profitarea  de oportunități care pot apărea.

 

Conform definiției IPCC (Comitetul Interguvernamental  privind Schimbarea Climei) adaptarea este procesul de ajustare  a sistemelor  naturale și antropice  la variabilitatea  climatică curentă sau la schimbările climatice de viitor, în scopul moderării  daunelor sau explorării oportunităților de beneficiu (IPCC, TAR,2001 p.995)


 

În condițiile schimbărilor climatice adaptarea a devenit un imperativ și noi nu putem amîna planificarea adaptării, precum și acțiunile legate de ea. Alegerea modului  de dezvoltare pe viitor al țării, sectoarelor, comunităților va afecta capacitatea adaptivă nu numai la nivel de guvernare, dar și a persoanelor, indivizilor.  

 

În Republica Moldova cadrul general de adaptare la schimbările climatice  este promovat de Ministerul Mediului al Republicii Moldova, iar implementarea activităților de adaptare   în mare parte se efectuează sub ghidarea ONU și anume a Conventiei-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la Schimbarea Climei (CONUSC), care a fost ratificată prin Hotărîrea parlamentului Republicii Moldova nr.404-XIII din 16.03.95. O serie de alte legi au fost adoptate la nivel național în suportul implementării activităților legate de schimbările climatice, dar documentul de politici de bază care se referă nemijlocit la adaptarea la schimbările climatice este Strategia Republicii Moldova  de Adaptare la Schimbările Climatice aprobată de către Guvernul Moldovei la 10.12.2014 (HG nr. 1009). Efortul de a integra adaptarea la schimbările climatice în procesul de dezvoltare aparține Republicii Moldova, totodată, rolul donatorilor internaționali în suportul acestor eforturi este destul de mare.

Proiectul "Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice"   avînd suportul  Agenției  de Cooperare pentru Dezvoltare a Austriei (ACDA/ADA) cu finanțarea din partea Ministerului Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Managementului Apelor al  Austriei  și implementat de către Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului al Republicii Moldova cu suportul și ghidarea din partea PNUD Moldova este un mod practic de a ajuta Moldova în eficientizarea planificării și  integrării adaptării la schimbările climatice. 

 

                        

Multimedia